Menyhay Imre
Menyhay Imre 1985-ben
Menyhay Imre 1985-ben
Életrajzi adatok
Született 1931május 12. (85 éves)
Budafok, Magyarország
Nemzetiség magyar
Házastárs Murányi Ilona (1996–)
Gyermekek Melanie (1998) és Stefan (2004)
Lakhely Magyarország, Ausztria

Menyhay Imre (Budafok, 1931. május 12. –) közgazdász pedagógus, gazdaságszociológus, gazdaságpszichológus, igazságügyi gazdasági szakértő, rovatvezető újságíró, professor emeritus. Kutatási területe a pedagógia, a gazdaságpszichológia és a gazdaságszociológia fejlesztése. A Gazdálkodás, vállalkozás, etika. Társadalomelméleti gazdaságszociológia alapvetése és alkalmazása[1] című könyvével lerakta a társadalomelméleti gazdaságszociológia alapjait (Menyhay Imre társadalomelméleti gazdaságszociológiája), a Homo oeconomikus és a befejezetlen teremtés. Az analitikus gazdaságpszichológia alapvetése és alkalmazása[2] című könyvével pedig a pszichoanalitikus gazdaságpszichológia (Menyhay Imre pszichoanalitikus gazdaságpszichológiája) alapjait.

Tartalomjegyzék

Családja

Feleségével, Murányi Ilonával két gyermekük van: Melanie és Stefan [3]

Tanulmányai és tudományos fokozatai

A Budafoki Polgári Iskolát jeles, a budapesti Márványutcai Közgazdasági Középiskolát kitűnő eredménnyel végezte. Az utóbbiban Szentkuthy Miklós Kossuth-díjas író tanítványa volt, aki a magyar irodalomban jeleskedő, az iskolai ünnepi beszédeket tartó diákot, tehetségére való tekintettel, felkarolta. Ebből a kapcsolatból egy életre szóló barátság alakult ki. [4] [5] ([6]) Az író szellemisége nagy hatással volt kreatív tudományos alkotótevékenységére, miután Szentkuthy által kilátásba helyezett [7] ígéretes magyar irodalmi jövőjének lehetőségeiről az országból való menekülése miatt ezerkilencszázötvenhatban le kellett mondania.

A Budapesti Corvinus Egyetem, az akkori Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tanárszakát abszolutóriummal zárta, ahol később doktori diplomát is szerzett pedagógiából summa cum laude minősítéssel. 1956. november 6-án újságírói tevékenysége miatt Ausztriába menekült.[8] [9]

Bécsben az egyetemi rangú Világkereskedelmi Főiskolán folytatott előtanulmányai után az Osztrák Állami Vizsgabizottság előtt szerzett közgazdásztanári képesítést és magiszter-titulust. Ezt követően kezdte el tanulmányait a Grazi Egyetem Társadalom- és Gazdaságtudományi Karán, ahol üzemgazdaság-szakon szerzett magiszteri fokozatot, majd szociológiából PhD. tudományos doktori fokozatot. A Doctor Habilitatus fokozatot száz százalékos minősítéssel érte el.[10][11][12][13][14]

Fiatal évei

Diákként tanárai támogatásával, ösztöndíjjal és munkával tartotta fönn magát. Dolgozott a törökbálinti Hutera-téglagyárban segédmunkásként, a Budapesti Szerszám- és Gépgyárban bérelszámolóként, a Lóversenypályán pedig nyereménykifizető pénztárosként. A Budapesti Tudományos Ismeretterjesztő Társulat megbízásából előadásokat tartott budapesti és Budapest környéki üzemekben. Majd fél évszázaddal később tért vissza ehhez a nagy múltú Társulathoz, ahol ennek Valóság című folyóiratában számos tanulmánya jelent meg. [15]

Az 1940-es évek végén és az 1950-es évek elején az 1915-ös Boldog Asztrik Apát Cserkészcsapat rajvezetője és a Budafok negyedik kerületi katolikus egyházközségi ifjúsági szervezet jegyzője volt. Részt vett a Mindszenty József bíboros melletti tüntetésekben. Az Államvédelmi Hatóság megfigyelése alatt állt. [16] [17] [18]

1955/56-os tanévben a Soproni Közgazdasági Középiskolában tanított és a városi tanács támogatásával megszervezte a soproni újság - a Soproni Napló - újraindításának technikai feltételeit és engedélyezését. Annak idején a sajtó a kommunista párt irányítása alatt állt. A győri pártbizottság kihagyta őt az újság szerkesztőbizottságából. Ide az 1956-os forradalom kitörése után vették be. E tevékenysége miatt 1956-ban a Soproni - a mai Nyugat-magyarországi Egyetem diákjaival és tanáraival egyetemben menekülésre kényszerült. Sopronban – az egyetemre – negyven év elteltével 1996-ban került vissza a Budapesti Közgazdaságtudományi - a mai Budapesti Corvinus Egyetemről - ahol 1991-től kezdve tanított. [12][13][14][19]

Emigrációban 1956 – 1991

1956 novemberében a menekült családok gyermekei gyökértelenül szaladgáltak az alsó ausztriai Traiskirchen község kibombázott kaszárnyájának udvarán, amelyet az osztrák kormány a magyar menekültek befogadására sebtében bocsátott rendelkezésre. Itt felkereste a menekülttábor gondnokát és rámutatott arra, hogy a gyerekek rendszeres foglalkoztatás hiányában veszélyezettekké váltak. Kérte, hogy ebben az ügyben egy kompetens személlyel konzultálhasson. Másnap [20] szolgálati autót küldött érte az akkori osztrák oktatásügyi miniszter, Heinrich Drimmel, aki megbízta egy, a magyar menekült gyerekek számára alkalmas középiskola szervezésével. Beszerezte a szülök nyilatkozatait arról, hogy gyermekeiket a megvalósítás alatt álló iskola gondjaira bízzák, elkészítette a szervezési tervet, a tantárgyi tematikát, az órarendet és a diákok és tanárok névsorát. Hitoktatót csak az utolsó pillanatban sikerült találni, közvetlenül azelőtt, hogy a gyerekekkel és pedagógusokkal teli autóbuszok a kaszárnya udvaráról kigördültek az úti cél, a felső ausztriai Obertraun felé. Ott, az összegyűlt diákok és tanárok előtt a miniszter munkatársa megbízta őt az iskola további vezetésével, ami hamarosan véget is ért. A hittant tanító pap úgy vélte, hogy egy pedagógus, aki a Marx Károlyról elnevezett Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte tudását, nem alkalmas pedagógusi pályára, átvette az iskola vezetését, adott neki 500 Schillinget, és feltette egy Bécsbe tartó vonatra. [21]

Hosszú hányattatás után 1957-ben Bécs melletti schwechati sörgyár értelmiségi menekültek számára adaptált öreg kastélyába került, ahol öt évet töltött. Egy évig Rockefeller ösztöndíjjal tanult, majd Kéthly Anna ösztöndíjas lett, közben vállalkozóként is tevékenykedett, és igyekezett az akkori osztrák felsőoktatási követelményeknek megfelelően a közgazdász tanári képesítéshez szükséges legalább két éves praxist megszerezni.

A bécsi Öreg-Duna partján egy lepusztult házat (Elidagasse 10) saját munkájával hozott rendbe, ahová 1962-ben költözött be. Csak rövid ideig lakott itt, mert a sikeres tanári képesítő vizsga után megpályázta és elnyerte az osztrák szövetségi állam közgazdász tanári állását a steierországi Leoben egyetemi város kereskedelmi iskolájában, amellyel az állam a városi iskolát kívánta támogatni („Élő szubvenció”). Itt a tanári kar első képviselőjének választották, majd 1976-ban az iskola igazgatójává nevezték ki. Ezt a tisztséget 1991-ig töltötte be.

Az 1980-as évek végén a kommunista rendszer a bukásához közeledett. Magyarországnak különösen a társadalom- és gazdaságtudományok területén volt szüksége segítségre. Úgy próbált segíteni, hogy megteremtette az érdeklődő magyar küldöttségek tanulmányútjainak fogadását Ausztriában. A tanulmányutak szervezését magyar részről a Komunitas-Vállalat és ennek igazgatója, Pálfalvy Zoltán, látta el. A tanulmányutakat Leoben város munkatársainak közreműködésével támogatta. Készségesen betekintést engedtek többek között a városi úthálózat-fenntartás, energia- és vízellátás és temetkezés rendszerébe.[22] Igyekezett a kapcsolatokat a magyar felsőoktatási intézményekre is kiterjeszteni. Ez a kontaktus 1991-ben Bakos István (művelődéskutató), a Művelődési és Közoktatási Minisztérium főosztályvezetőjének közreműködésével jött létre. Ennek folytán a Budapesti Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola (KVIF) (Budapesti Gazdasági Egyetem) tanári kara vendégtanárrá választotta. Ezt további felsőoktatási intézmények meghívásai követtek.

Menyhay Imre közvetítésével Horn Miklós főigazgató és ennek utódja, Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum alapítója és ügyvezetője vezetésével a Budapesti Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főisfőiskola (KVIF) tanári testületének küldöttsége többször járt tanulmány- és kontaktust teremtő úton Ausztriában, Leobenben, és Bécsben a szakmailag illetékes miniszternél. 1992-ben a magyar közgazdászképző egyetemi és főiskolai rektorkonferencia kihelyezett ülést tartott Leobenben, ahol a résztvevők Leoben város, a Montanegyetem és Menyhay Imre személyes vendégei voltak.[23] A Montanegyetem vezető tanárainak és a Magyar Rektorkonferencia közös ülésén Andorka Rudolf (szociológus), a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem rektora tartott előadást arról, hogyan érintik felsőoktatást a magyarországi változások.

Igazgatói tisztsége alatt a Grazi Egyetemen tovább tanult, a Leobeni Montanegyetemen tanított (1983-1991), és igazságügyi gazdasági szakértőként és újságíróként is tevékenykedett. Grazban, a „Wochenpost”-nál saját rovata volt „Reflexionen” címmel. [24] Kb. 600 gazdaság- és társadalomkritikai cikket írt. Ez időszakban három tudományos könyve jelent meg. [12][13][14][19]

1991 után

Magyarországon a következő felsőoktatási intézményekben tanított:

Magyar és német nyelvű publikációi

Fluentum. Nemzetközi gazdasági és társadalomtudományi folyóirat. ISSN 2064-6356. 2014. IV. negyedév

Gazdaság és Társadalom. Társadalomtudományi folyóirat

Valóság folyóirat

Kapu – az értelmiség magyar folyóirata

Magyar felsőoktatás – Művelődési és Közoktatási Minisztérium folyóirata

A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola (KVIF) tudományos közleményei

Alma mater. A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola (KVIF) folyóirata

Jegyzet

Könyvrészletek

Könyvek

Elismerések

Források

Jegyzetek

 1. A könyv tartalma.
 2. A könyv tartalmának ismertetése.
 3. Nyilvános fotó. Menyhay Imre családjával
 4. Könyvismertetés. Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet 2001, ISBN 963 00 8564 X, 153-159.
 5. Nyilvános fotó: Szentkuthy lakásának teraszán. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 28.
 6. Nyilvános fotó: Beszélgetés Szentkuthy Miklóssal. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 28.
 7. Nyilvános fotó: Szentkuthy-Pfisterer Miklós ajánló sorai.
 8. Nyilvános fotó: Menyhay Imre cikke "A pesti nép forradalmi erkölcse" címmel a Soproni Naplóban. Ennek egyetlen fennmaradt példányát a Soproni Városi Könyvtárban őrzik.
 9. Nyilvános fotó: A Soproni Napló fedőlapja
 10. Életrajzi adatok. Nyugat-magyarországi Egyetem.
 11. Életrajzi adatok. Nyugat-magyarországi Egyetem.
 12. Életrajzi adatok. Lexikon, Pedagógia. Pedagógiai ki-kicsoda. ISBN 963-8146-48-6. Kerban Kiadó 1997. 171. - 172. o.
 13. Életrajzi adatok. Lexikon-Gazdaság. Ki kicsoda a magyar gazdasági életben? Humexin Kiadó 2001 ISBN 963 008960 2 218. - 219. o.
 14. Életrajzi adatok. Encyclopedia “Who’s Who in the World” USA, Marquis Who’s Who 27th Edition 2010. 1806. o.
 15. Valóság című folyóiratában számos tanulmánya jelent meg
 16. A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma. Titkos dosszié O-1383. Diákszerveszkedés. Fedőlap.
 17. A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma. Titkos dosszié O-1383. Diákszerveszkedés. Jelentés.
 18. A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma. Titkos dosszié O-1383. Diákszerveszkedés. Menyhay Imre a jeletésben.
 19. Nyugat-magyarországi Egyetem. Életrajzi adatok. CV
 20. A rendkívül gyors reagálás okára az osztrák állami levéltár aktái adhatnak magyarázatot. Az akták kiértékeléséről készült összefoglaló 11. oldalán többek között olvasható: ”Allerdings erliegen bei weitem nicht alle und oft die wichtigsten Akten des Bundesministeriums für Unterricht zur Frage der ungarischen (Mittel)schulen nicht unter der genannten Signatur „13B1-M.Sch.“. Dazu zählt ein Akt betreffend die Anschaffung von Unterrichts- und Kanzleimaterial für die ungarische Flüchtlingsmittelschule Obertraun69. Der Akt verrät, dass die Einrichtung derselben bei einer bereits am 6. November 1956 unter Vorsitz des Bundesministers stattgefundenen Besprechung beschlossen wurde.” („A 13B1-M.Sch. akta messzemenően nem tartalmaz minden adatot, ami az Osztrák Oktatásügyi Minisztérium részéről a magyar menekült iskolások érdekében tett lépéseit tartalmazza. Ilyen például egy akta, amely az obertrauni, a magyar menekült gyerekek számára létesített iskola iroda- és tanszereinek beszerzéséről számol be. Ez az akta elárulja azt is, hogy ennek az iskolának a létrehozását egy az osztrák oktatásügyi miniszter elnöklete alatt tartott tanácskozáson már 1956 november 6-án elhatározták” Ebből az következik, hogy az Osztrák Oktatásügyi Minisztérium már Menyhay Imre kezdeményezése előtt gondolt a magyar menekült gyermekek foglalkoztatására és hogy Menyhay Imre iniciatívája kapóra jött.
 21. A magyar 1956-ban menekült gyermekek obertrauni iskolájának történetéről szóló összefoglaló 18. oldalán a 69. jegyzetben a következő olvasható: „Weitere Akten zur Geschichte der Flüchtlingsmittelschule Obertraun finden sich unter der Signatur 10D2 (vgl. ÖStA, AdR, BMU 10D2 30.812-21/57 und 32.512-21/57) 70 ÖStA, AdR, BMU 10D2 28.237-21/57 71 ÖStA, AdR, BMU 10D2 35.783-21/57 72 ÖStA, AdR, BMU 10D2 65.074-21/57.” Továbbá: „Az obertrauni menekült gyermekek középiskolájának történetét a következő aktaszámok alatti mappák örzik: 10D2 (vgl. ÖStA, AdR, BMU 10D2 30.812-21/57 und 32.512-21/57) 70 ÖStA, AdR, BMU 10D2 28.237-21/57 71 ÖStA, AdR, BMU 10D2 35.783-21/57 72 ÖStA, AdR, BMU 10D2 65.074-21/57.”
 22. A Kommunitas-Vállalat köszönőlevele
 23. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium köszönőlevele.
 24. Steirische Wochenpost 2001. szeptember 13. Kaputte Typen
 25. Menyhay Imre előadás közben. Corvinus Egyetem, 1. előadóterem.
 26. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar meghívója Menyhay Imre nyolcvan éves születésnapjára rendezett ünnepi köszöntőre. Fedőlap.
 27. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar meghívója Menyhay Imre nyolcvan éves születésnapjára rendezett ünnepi köszöntőre. Az ünnepi köszöntő mottója.
 28. Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar meghívója Menyhay Imre nyolcvan éves születésnapjára rendezett ünnepi köszöntőre. Az ünnepség programja.
 29. Adalékok Káin “esti meséjéhez”. Gazdaság és szocializáció a jelenkori liberális társadalomban. Akadémiai Kiadó, 1998. Ingyen letölthető.
 30. "http://real.mtak.hu/39074/1/GT_2005_1_06_Menyhay.pdf"
 31. "http://docplayer.hu/26362361-Tarsadalomtudomanyi-folyoirat.html"
 32. "http://real.mtak.hu/42381/1/GT_2000_3_4_02_Menyhay_u.pdf"
 33. Adalékok Káin "esti meséjéhez"
 34. "http://www.corvinuslibrary.com/kultura/menyhay.pdf"
 35. Ich erzähle meine Sorgen. Kindergedanken für Kinder und Erwachsene. Kiadó: Steirische Wochenpost Ges.m.b.H. Graz, 1991. ISBN-95 000 20. Impresszum és ISBN-95 000 20
 36. Vorworth
 37. Amplituden. Thorsten Knabbe Verlag, Deutschland, 1986
 38. Europäische Union aus Sicht psychischer Hygiene und der Sozialmechanismen. Auf dem Weg zu Vereinigten Staaten von Europa. Deutschland,Tredition, 2017.
 39. Professor Emeritus status és titulus odaítésése. 2004. A Nyugat-magyarországi Egyetem közgadaságtudományi Karának Professor Emeritusai.
 40. "Szerkesztő: Balázs Judit. Kiadó: Nyugat-magyarországi Egyetem, 2001. ISBN 963 93 64/10/X"
 41. Elismerések, kitüntetések.
 42. Kitüntetések.

A lap eredeti címe: „https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Menyhay_Imre&oldid=18330620